Nákupní taška

Ochrana osobních údajů

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky některého z našich zboží, či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby v případě objednávky) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

KDO BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Jak používáme vaše informace

            

Náš obchod využívá shromážděná data pro tři základní účely: provozovat naši firmu a poskytovat (včetně zlepšování a personalizace) služeb, které nabízíme, odesílat komunikaci včetně propagačních sdělení a zobrazovat reklamu. Při uskutečňování těchto cílů spojujeme data, která shromažďujeme prostřednictvím různých obchodních služeb, které používáte, abyste získali více plynulé, konzistentní a individuální zkušenosti. Pro zvýšení ochrany soukromí jsme však vybudovali technologická a procedurální bezpečnostní opatření určená k zabránění určitých datových kombinací. Například ukládáme údaje, které shromažďujeme od vás, když jste neověřeni (nejsou přihlášeni) odděleně od všech informací o účtu, které vás přímo identifikují, například vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

                         

Sdílení informací

            

S vámi sdílíme osobní údaje s vaším souhlasem nebo podle potřeby dokončíme jakoukoli transakci nebo poskytneme libovolnou službu, kterou jste požadovali nebo autorizovali. Například sdílíme váš obsah s třetími stranami, když nám to řeknete. Když poskytnete údaje o platbách k nákupu, sdílíme údaje o platbách s bankami a dalšími subjekty, které zpracovávají platební transakce nebo poskytují jiné finanční služby, a za účelem předcházení podvodům a snížení kreditního rizika. Kromě toho sdílíme osobní údaje mezi našimi řízenými pobočkami a dceřinými společnostmi. Sdílíme také osobní údaje s prodejci nebo agenty pracujícími v našem zastoupení pro účely popsané v tomto prohlášení. Například společnosti, které jsme najali za účelem poskytování služeb zákazníkům nebo pomoci při ochraně a zabezpečení našich systémů a služeb, mohou potřebovat přístup k osobním údajům za účelem poskytování těchto funkcí. V takových případech musí tyto společnosti dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení a nesmějí používat osobní údaje, které od nás obdrží pro jiný účel. Můžeme také zveřejnit osobní údaje jako součást firemní transakce, jako je sloučení nebo prodej majetku.