Masérna na dosah ruky - Ing. Jaromír Hrbáč - Aquacentrum Bohumín

MASÁŽ LYMFATICKÉHO SYSTÉMU


Lymfatický systém je v podstatě jediný systém, který dopravuje ven z těla veškeré zplodiny - a těch je dnes skutečně nespočetně. Nejde jen o zplodiny vznikající z běžné funkce našeho organismu, ale i o škodliviny vnikající do něj z vnějšího prostředí - vzduchem a potravinami. Nahromaděním škodlivin v těle vznikají otoky.

Lymfatický systém jakožto rozhodující faktor obranyschopnosti organismu pracuje zhruba následovně: Z vlásečnic nebo kapilár krevního oběhu se z krve vytlačují do tkáně kapaliny, které krev znečišťují, říká se jim také tkáňový mok. Ten je nasáván systémem lymfatických cév a pak dále jako "lymfa" dopravován postupně do stále se zvětšujících lymfatických cest (cév) až po hrudní mízovod. Lymfatické cévy ústí do tzv. lymfatických uzlin v nichž dochází k jakési první filtraci "lymfy", probíhá zde řada imunitních reakcí, tvorba protilátek a likvidace choroboplodných zárodků, toxinů a mrtvých bakterii. Vznikají tu lymfocyty, které jednak působí v samotné uzlině, a dále se dostávají krví na různá místa těla a likvidují nežádoucí tělíska. Dalším článkem při toku "lymfy" je slezina. Její hlavní úlohou je fagocytóza a pak odfiltrování pro tělo užitečných látek, které se "lymfou" dopravují do sleziny. Především to jsou červené krvinky, železo a bilirubin. Hlavní skutečnou úlohou sleziny je bránit organismus před nemocemi.

V podstatě se oběh "lymfy" velice podobá krevnímu oběhu. Na rozdíl od krevního systému nemá lymfatický systém svoji pumpu (srdce), proto se lymfa v těle pohybuje jen díky stahování kosterních svalů a nitrohrudnímu tlaku.

V praxi to znamená, že pokud je tento systém nedostačující, má rozhodující podíl na všech nemocech dnešní doby, počínaje nemocemi z nachlazení a konče nádorovými onemocněními všeho druhu. Vliv nedostatečné funkce lymfatického systému je vidět téměř na každé funkci organismu dnešního člověka. Bývá to nejprve "obyčejná" únava nohou a pak celého těla, otékání kotníků (hlavně večer či po velké námaze), později otoky v břiše (často přisuzované otylosti), otoky očních víček, dýchací potíže bez zřejmé vnější příčiny (hlavně při větší námaze), vznik nádorů (otoků) na lymfatických uzlinách atd. Těmto příznakům se obyčejně nepřikládá patřičná důležitost, nebo jsou léčeny jako něco zcela jiného. Chemické léky situaci zhoršují, silová cvičení jsou pro tyto potíže katastrofou. Výživa a životospráva jsou především prevencí. Jediným účinným řešením je právě masáž lymfatického systému.


CENA
Lymfatická masáž (drenáž)
obličeje - doba provádění cca 20 minut 300 Kč
končetin dolních (horních) - doba provádění cca 35 minut400 Kč
celková doba provádění cca 110 minut1100 Kč